Yönetici Sorumluluk Sigortası Nedir? Teminatları Nelerdir?

Yönetici Sorumluluk Sigortası Nedir?

Yönetici Sorumluluk Sigortası, şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve yönetici veya denetleyici olarak hareket eden şirket çalışanlarının görevlerini yerine getirirken yapabilecekleri hata veya ihmaller sebebi ile oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat taleplerini ve davaya ilişkin savunma masraflarını teminat altına alır.

Resmi kurumlar tarafından söz konusu sigortalı kişilere kesilen idari para cezaları da ek teminatla temin edilebilmektedir.

Sigortalı’nın kusuru, ihmali, yanlış beyanı, yetki yükümlülüklerinin ihlali ve diğer tüm haksız eylem ve ihmaller sebebi ile sorumluluklarını yerine getirememesi sonucu zarara uğrayan üçüncü şahıslarların tazminat talepleri poliçe kapsamında ödenir.

Söz konusu poliçe sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada geçerlidir.

Kimler Sigortalıdır?

Şirkette ve bağlı ortaklıklarında görev yapan (bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere) yönetim kurulu üyeleri, yönetici veya idareci, yönetici yada denetleyici olarak hareket eden herhangi bir şirket çalışanı,
Poliçe sahibinin Risk Yöneticisi veya dengi konumdaki şirket çalışanı,
Sözleşme döneminde iktisap edilen ve şirketin bağlı ortaklığı olan şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, idarecileri ve çalışanları,
Şirketin özel emri ve talebi dahilinde bağlı ortaklık olmayan bir şirkette (Harici Kuruluş) görev yapan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler.

Yöneticileri Kimler Sorumlu Tutabilir?

Hissedarlar ve ortaklar,
Banka ve diğer kreditörler,
Tedarikçiler,
Şirket çalışanları,
Resmi kuruluşlar & kamu kurumları,
Tasfiye Memurları,
Rakip şirketler,
Alacaklılar ve diğer tüm 3.şahıslar