Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Ferdi kaza sigortası, poliçe süresince gerçekleşen herhangi bir kaza sonucu sizi ve sevdiklerinizi koruyan bir güvencedir. Hayat güzelliklerle olduğu kadar kötü sürprizlerle de dolu. Bu kötü sürprizlere hazırlıklı olabilmeniz için Generali Sigorta’dan kaza sigortası yaptırın, hayatı güvence altına alın.

Ferdi Kaza Sigortası Neden Yaptırılmalıdır?
Kişisel olarak ferdi kaza sigortası zorunlu bir sigorta değildir. Fakat kendini güvence altına almak isteyen her birey ferdi kaza sigortası yaptırmalıdır.

Ferdi Kaza Sigortası ile başınıza gelebilecek ani ve harici bir olayın etkisi ile yaşamınızı yitirmeniz veya sakatlanmanız riskine karşı tüm dünyada geçerli teminat sağlanmaktadır. Talep halinde teminat kapsamına kaza sonucu oluşacak tedavi masrafları ve işten yoksun kalma nedeniyle gündelik tazminat, hukuksal koruma, Generali Yardım teminatları da ek prim karşılığında poliçe kapsamına alınabilir.

Teminatlar:
Kaza Sonucu Vefat

Sigortalının uğrayacağı bir kaza neticesinde derhal veya kaza tarihinden itibaren 1 yıl içinde ölmesi sonucu sigorta bedeli, poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine, ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık

Bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde sakat kalmasına sebep olursa, sigorta bedeli, genel şartlarda yazılı oranlar dahilinde kendisine ödenir.

Kişi Aile Hukuksal Koruma

Bu sigorta, sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri belirli koşullar, limitler ve muafiyetler ile temin eder.

 1. Ferdi Kaza Yardım Teminat Kapsamları
 2. Ambulans hizmeti (Kara ambulans ve sedyeli uçuş)
 3. Konuta refakatçi gönderilmesi
 4. Cenaze işlemleri
 5. Sigortalının ferdi kaza teminatları kapsamında yaralanması sonucu nakli veya geri dönüş seyahati
 6. Eşlik edenlerin nakli veya daimi ikametgahlarına geri Dönüş Seyahati
 7. Sigortalının aile üyelerinden birinin seyahati ve konaklaması
 8. Yakın bir aile üyesinin ölümü nedeniyle seyahatin yarıda kesilerek geri dönülmesi
 9. Sigortalının reşit olmayan çocuklarına ani hastalık veya kaza durumunda yardım
Grup Ferdi Kaza Sigortaları:
 1. Bir işyeri, kulüp, dernek ya da herhangi bir nedenle grup oluşturan şahısların kazaya karşı teminat altına alınmasıdır.
 2. İş saatleri içerisinde teminat verilmesi
 3. Belirli bir görevin yerine getirilmesi sırasında olabilecek kazalara karşı teminat verilmesi,
 4. Günün 24 saatini kapsayan geniş teminat verilmesi mümkündür