Kümes Hayvanları Hayat Sigortası

Bu sigorta, kapalı sistemde üretimi yapılan, bio-güvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarında aşağıda belirtilen haller sebebiyle meydana gelen zararları temin eder.

Teminatlar

Her türlü kanatlı hayvan hastalıkları (aşağıda belirtilen hastalıklar hariç)
Her türlü kazalar, zehirlenmeler
Her türlü doğal afetler
Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürmeler ve zorunlu kestirmeler

Teminat Dışında Kalan Haller

3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı zorunlu bulaşıcı hastalıklar
Hırsızlık, kaybolma ve yer değiştirme halleri
Kanibalizm, tüy ve yumurta yeme, gagalama veya benzeri kötü alışkanlıklar
Hayvanların kongenital sakatlıkları ve normal gelişememeleri
Sigortanın başladığı tarihten önce mevcut hastalıklar, beslenme bozukluğu ve yetersizlikleri
Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 8 günlük bekleme süresi içinde meydana gelen hastalıklar (viral, mikrobiyal, paraziter) nedeniyle sigortalı hayvanların ölmesi, öldürülmesi veya kestirilmesi
Sigortalının veya fiilinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı veya ağır kusurlardan meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler
Aşı programındaki aşıların yaptırılmaması, karantina tedbirlerine uyulmaması ve gerekli tedbirlerin alınmaması sonucunda meydana gelebilecek hastalıklar sonucu ölümler, itlaflar ve kestirmeler
Sigortalı hayvanlarda bulaşıcı hastalık çıktığı zaman, Havuz tarafından yetkilendirilen veteriner hekimlerce onaylanmadığı takdirde, sirayete maruz hayvanların durumu ile ilgili hayvan sahibi tarafından alınacak kararlar sonucu meydana gelen ölümler, itlaf edilmeler veya mecburi kesimler
Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri ve kötü niyetli hareketler ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibatı hareketlerin sebep olduğu tüm hasarlar
Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesinden sonra meydana gelen dolaylı zararlar

Sigortaya Kabul Koşulları

Bakanlar Kurulu kararı ile kapsamı belirlenen, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, aşağıda belirtilen Sigortaya Kabul Koşulları kriterlerine uygun olarak yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir.

Aşılamalar
Bio-güvenlik
Sağlık ve Hijyen
Salmonella Testi
Işıklandırma, Sıcaklık, Havalandırma ve Hava Kalitesi
Su ve Yem
Temizlik ve kimyasallar
Hayvan kontrolü
Planlar ve güvenlik işlemleri
Acil Durum Ekipmanları
Hayvanların ve artıkların uzaklaştırılması
Salmonella ve mycoplasma uygulamaları

Sigortaya Kabul Edilebilecek Hayvanlar

Sigorta edilebilecek hayvanlar yaşlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:
1 günlükten 45 günlüğe kadar broiler civciv ve tavukları
1 günlükten 16 haftalığa kadar yumurta tavuğu civcivleri
17 haftalıktan 18 aylığa kadar yumurta tavukları
1 günlükten 26 haftalığa kadar damızlık ve ana damızlık civcivler
27 haftalıktan 20 aylığa kadar damızlık ve ana damızlık tavuklar
1 haftalıktan 57 haftalığa kadar damızlık hindiler
1 günlükten 16 haftalığa kadar dişi besi hindileri
1 günlükten 20 haftalığa kadar erkek besi hindileri
3 aylıktan 15 yaşa kadar deve kuşları

Hasar İhbarları

Kümes Hayvanları Sigortalarında en geç 24 saat içinde Tarsim'e yapılır.

Kümes Hayvanları Sigortalarında; Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi A.Ş. (TARSİM) tarafından görevlendirilen Veteriner Hekim hasar ihbarı yapılan hayvanları / kümesi en kısa süre içersinde görüp, gerekli incelemesini yaparak ‘’Çiftlik Hayvanları Sigortaları Kanatlı Hayvan Hasar Raporu‘’ nu düzenler. Ve kesinleşen tazminat miktarları en geç 30 gün içinde yine TARSİM tarafından sigortalıya banka kanalıyla ödenir.