Yat Sigortası Nedir? Teminatları Nelerdir?

Yat Sigortası Nedir?

Yatlar biraz pahalı bir yaşam tarzına hizmet ediyor olsa da bazı risklere karşı tam bir güvence içinde değiller. Bu kadar pahalı bir zevkin, birden çıkacak bir yangında elden çıkması, birden bastıran bir fırtınada alabora olup batması, kontrolun kaybedilip bir yerlerde karaya oturması veya kayalara çarparak parçalanması hiç de olmayacak şeyler değil. Hep kötü senaryolar kurduk ama sigortacılık işi de bu yüzden var değil mi zaten?

Deniz tutkunu olanların hayallerinde hep bir yata sahip olmak vardır. İnsanlar bütçeleri elverdiği ölçüde en küçüğünden en büyüğüne kadar çok geniş bir yelpazede sunulan bu teknelerden birine sahip olmak isterler. Ancak denizin şakaya gelir tarafı yoktur. Ne kadar iyi bir denizci de olunsa olmadık sıkıntılarla karşı karşıya kalma ihtimali hep var. Böyle olunca da bu tekneyi güvence altına alma gereksinimi doğuyor.

Yat sigortaları, oldukça teknik ve ayrıntıları olan bir sigorta şeklidir. Bu karmaşayı ortadan kaldırmak ve yat sigortacılığına bir standart getirmek adına İngiliz sigortacılar, Londra Sigortacılar Enstitüsü olarak tekne klozları ismiyle bir güvence sistemi kurmuşlar.

Yat sigortalarının ne olduğunu anlamak için öncelikle bu sigortaların neyi kapsadığına ve neyi kapsamadığına bakmak gerekir. Bir kere yatın gövdesi, makineleri ve yardım botları, yat sigortası ile güvence altındadır. Ayrıca yat ile birlikte alınıp satılması normal olan diğer ekipmanlar da güvence altındadır. Ancak yat ile aynı adı taşımayan yardım botları ile kişisel eşyalar, teknenin yakıtı ve balıkçılık takımları gibi teknede bulunan diğer eşyalar güvence altında değildir.

Yat sigortalarının bir diğer önemli noktası teknenin bulunduğu yer ile ilgilidir. Yat sigortalarının güvenceleri, tekne poliçede yazılı olan coğrafi alan içinde denizdeyken, çekek yerinde ve yatma mahallinde bulunduğu sırada uğradığı zararları kapsar. Aynı zamanda tekne çekek yerine çekilirken ya da buradan indirilirken meydana gelecek zararları da kapsar.

Teknenin dıştan takmalı motorlarının ve diğer ekipmanının kıyıda bir depoda ya da tamir yerinde bulunmaları halinde hasara uğramaları da sigorta güvencesi altındadır.
Yat sigortaları şu durumlarda ortaya çıkan zararlar için güvence sağlamazlar:

Teknenin, mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç olmadığı sürece yedekte çekilmesi
Teknenin, mutad olmadıkça veya yardıma muhtaç olmadığı sürece bir başka tekneyi yedekte çekmesi
Sigorta şirketinin onayı olmaksızın teknede ciddi bir tadilat yapılması
Sigorta şirketinin onayı olmaksızın teknenin deniz evi olarak kullanılması

Burada yat sigortaları ile ilgili farklı bir noktaya daha değinelim. Teknenin ve yardım botlarının ulaştığı en yüksek hız 17 deniz milinin üzerinde ise bu durumda Enstitü Hız Klozu’na bağlı olarak bazı kısıtlamalara gidilir.

Genel olarak bütün sigorta şirketlerinin yat sigortaları ile verdikleri teminatlar şunlardır:

Fırtına, çarpma veya karaya oturma gibi deniz kaza ve tehlikeleri
Korsanlık yüzünden uğranılan zararlar
Yangın yüzünden uğranılan zararlar
Deprem, volkanik patlama ve yıldırım düşmesi yüzünden uğranılan zararlar
Hava araçları ile çarpışma yüzünden uğranılan zararlar
Yat sigortası yaptırılırken tereddüt duyulan konulardan biri de sigorta bedelinin nasıl belirleneceğidir. Genel olarak teknenin satın alındığı tutar üzerinden sigorta yapılır. Ya da sigorta ettirenin beyan ettiği rakam esas alınır. Bunun yanında yatın yaşı, modeli, yapım şekli, sürati ve kullanım amacı gibi birçok nokta dikkate alınarak bir rayiç bedel belirlenir.

Bazı tekne sahipleri yat sigortasını sezonluk yaptırmak düşüncesinde olabiliyor. Ancak bu beklendiği kadar bir prim kazancı sağlamaz. Üstelik tekne çekek yerinde olsa bile bazı riskler yine de devam ediyor. Ayrıca hasarsızlık indirimlerinden yararlanmak için sigortanın yıllık yaptırılması gerekiyor.