İnşaat All Risk Sigortası Nedir?

İnşaat All Risk Sigortası yeni inşa edilen yapıların inşaat döneminde karşı karşıya kalabilecekleri olaylar sonucunda uğrayacakları zararların finansmanını sağlayan sigorta türüdür.

Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır. İnşaat All Risk Sigortası’nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır.

İnşaat All Risk Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat risk faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,

  1. Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına…)
  2. Yangın, yıldırım, infilak
  3. Hırsızlık
  4. Şantiye-işletme kazaları
  5. Dikkatsizlik, sabotaj
vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır. İnşaat Sigortası, bütün inşaat projelerinde, inşaatın başladığı ilk andan itibaren projenin tamamlanmasına kadar geçen sürede olası bütün riskleri güvence altına alan bir sigorta şeklidir.

Bu inşaat projesi, bina, yol, köprü projesi olabilir. Hatta liman, baraj, kanalizasyon, elektrik hatları, havalanı ve benzeri birçok proje çeşidi de olabilir.

Önemli olan inşaatın sürdüğü bütün aşamalarda inşaat sahibinin, müteaahidin ya da projeyi üstlenen firmanın sadece proje ile ilgilenmesini sağlamak. Ani ve beklenmedik durumlarla ortaya çokan risklerden etkilenmelerini önlemek.

All Risk Sigortası veya diğer adıyla kaza sigortası kısaca, sigorta süresi içinde inşaat sahasında, belirlenen istisnalar dışında, önceden tahmin edilemeyen bir nedenle bir hasarın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak zararları teminat altına almak amacıyla yapılır.

Peki sigorta bedeli nasıl tesbit edilir? İnşaat all risk sigortası’nda sigorta bedeleinin belirlenmesine yönelik bazı esaslar vardır. Bu esaslar kısaca şunlardır:

  1. Bir kere sigorta bedeli, projenin tamamlandığı andaki değerine eşit olmalıdır. Buna gümrük, resim, vergi ve harçları ile işçilik ve nakliye masrafları da dahildir
  2. Sigorta bedeli, ihale konusu işlerde her yıl cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleşme tutarından aşağı olamaz. Buna o ana kadar yapılan keşif artışları da dahildir.
  3. Ayrıca sigorta yapılmış ise, inşaatta kullanılan makinelerin, aletlerin ve geçici inşaat binalarının sigorta bedelleri cari piyasa değerlerinden düşük olamaz.
  4. Eğer sigorta bedelini oluşturan değerlerde bir artış meydana gelmişse, sigorta ettiren bu artışı öğrendiği tarihten itibaren beş gün içinde ancak herhangi bir hasarın meydana gelmesinden önce sigorta şirketine bildirmek zorundadır. Ancak bu durumda sigorta şirketinin muvafakati aranır.

İnşaat Sigortası Nasıl Yaptırılır;

Size en yakın acentemize uğrayarak, telefonla, veya sitemizde bulunan teklif formumuzu doldurarak, İnşaat Sigortası için gerekli evrakları (proje dokümanları vb.) iletmenizin ardından, uzman ekiplerimizce analiz edilerek değerlendirme sonucu size en kısa sürede bildirilir.


İnşaat Sigortası ne zaman başlar?

Şantiye sahasına ilk hazırlık malzemesinin inmesi ile inşaat risk sigortası başlar.