SİMGE-İNŞAAT 1977 yılından 1994 yılına kadar Türkiye genelinde başarı ile çok sayıda yol inşaatı, sanat yapıları, içme suyu ve kanalizasyon inşaatı, içme suyu gölet inşaatı, arıtma tesisi ve bina inşaatı projeleri gerçekleştirmiştir. 1994 yılından itibaren geliştirilen kadro ile SİMGEMAT olarak faaliyet alanlarına otoyol, karayolları projeleri, kent içi yol yapımı, bitümlü sıcak karışım üretimi ve uygulamalarını da ekleyerek çalışmalarını geliştirerek sürdürmektedir. SİMGEMAT edindiği bilgi, beceri ve deneyimlerini kullanarak konusunda kısa zamanda başarılı projeler gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir.

SİMGEMAT kendi alanında sürekli gelişen ve büyüyen stratejiye sahiptir. Taş ocakları, agrega ve asfalt üretim tesisleri, iş makinesi ve nakliye araçları parkını buna uygun olarak genişletmiş ve yapılandırmıştır.
Gelişme ve büyümeye uygun olarak teknik ve nitelikli personel kadrosunu sürekli büyütmektedir.

Yapılanmada ilk teknik güç, karayolu mensubu mühendis ve teknik elemanlardan oluşmuştur. İdari ve mali yapılanmada ise, özel sektör ve akademik kurumlardan başarılı personeller kadroya dâhil edilerek güçlendirilmiştir.
Konularında uzman 70 mühendis, teknik eleman ve 800’ün üstünde personelden oluşan güçlü ve dinamik kadroyla çalışılmaktadır.
Geleceğin teminatı olarak sürdürülebilirlik için genç, dinamik, lisan bilen, iyi eğitim almış, istikbal vadeden personeller alınmakta ve uzmanlaşmaları için sürekli iç/dış eğitimler ile desteklenmektedir.
40 yılı aşkın sürede edinilen yol yapım tekniği ve mühendislik bakışıyla, geçmişten günümüze birçok firmanın göze dahi alamadığı birçok projeyi tamamlayan şirket olmanın vermiş olduğu gurur, takım ruhu ile çalışan tüm ekibin başarısıdır.
Doğru yerlerde kurulmuş, ihtiyacı karşılayacak kapasitelerde, teknolojik yeterlilikte, kompleks ve entegre tesisler şeklindeki, şimdilik 5 Agrega ve Asfalt Üretim Tesisler ile üretim ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Agrega ve asfalt üretim tesislerinin üstün teknolojiye sahip olması, E-MAK firmasının gücünden gelmektedir.
Tüm ürünler standartlara uygun ve en kaliteli şekilde üretilmektedir. Ürünlerin performans şartları, etkin kalite kontrol sistemi ile sürekli izlenmektedir. Ürünlerin dâhil olduğu ilgili standartlar kapsamında “Fabrika Üretim Kontrol” ve Kalite Uygunluk Belgelerine” sahip olunması, kaliteye verilen önemin bir göstergesi olup, ürünlerin kalite düzeylerini sürekli iyileştirmeye, üretim teknolojisini ve üretim kapasitesini arttırmaya devam etmektedir.
Araştırma - Geliştirme faaliyetleri için, sektörle karşılaştırıldığında önemli bir bütçe ayrılmakta ve bu harcamalar gider olarak değil, "Gelecek İçin Kazanım" olarak değerlendirildiğinden yapılmaktadır.
E-MAK firmasının çevreci ürünlerini kullanmanın neticesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, “çevrenin korunması, geliştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin yaygınlaştırılması” konularında göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı “Çevre Beratı” almıştır.

Kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve tecrübeleri ülkemize kazandırmak amacıyla, iç / dış eğitim ve seminerlerde paylaşarak, sektörde önemli bir fark yaratmakta ve ülkemizin “asfalt kültürünün” gelişmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre sağlığı gibi konularda hedef ve stratejilere uygun misyon ve vizyonlar doğrultusunda yoluna kararlılıkla devam etmektedir.

“Önce İnsan” anlayışı doğrultusunda “0” iş kazası hedefiyle çalışılmaktadır.

Akıl, gönül, el birliği ile daima ileriye…