Şirketimiz, Petrol ve petrol ürünleri ticareti yapmak üzere Petrol Ofisi, İstanbul Belediyesi adi ortaklığı ile 16.08.1962 tarihinde BEL-PET adıyla kurulmuştur. Yabancı petrol şirketleri yanında zayıf kalan Petrol Ofisine, iç pazarda yeni bir açılım sağlamak amacı ile 12 adet akaryakıt istasyonunun kurulmasına katkı sağlanmış bulunmaktadır. Şirketin Petrol Ofisine ait olan hisseleri, 31.08.1992 tarihinde (İDO) İstanbul Deniz Otobüsleri San. Tic. A.Ş. ve (İSFALT) İstanbul Asfalt Fabrikaları San. Tic. A.Ş. tarafından devir alınarak Limited Şirket haline dönüştürülmüş ve şirket tamamen bir İBB kuruluşu haline getirilmiştir. BOTAŞ’ın yurtdışı doğalgaz alım kontratlarını devretmesi hususunun gündeme gelmesiyle birlikte özellikle İGDAŞ’ın ihtiyacı olan doğalgazın yurtdışından teminini gerçekleştirmek amacıyla tüzük ve isim değişikliğine gitmiştir. BEL-PET 09.01.2003 tarihinde İGATAŞ İstanbul Gaz ve Akaryakıt Tedarik San. ve Tic. A.Ş. ismini almış ve yeniden organize olarak çalışma alanını, doğalgaz ithalatı ve öncelikle “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi”ni kapsayacak şekilde genişletmiştir. İnsan hayatında önemli bir yer tutan enerjinin, temini esnasında çevre ile olan etkileşim son derece önemli bir konudur. Bu bağlamda günümüzde ön plana çıkan yenilenebilir kaynakların değerlendirilmesi ve çevre dostu teknolojilerin kullanılması konuları önemli iş fırsatlarını da beraberinde getirmektedir. Değişimi ve beraberinde getirdiği fırsatları ve tehditleri iyi algılayan şirket, 2005 yılında gerçekleştirilen stratejik planlama çalışması ile misyon, vizyon ve stratejik hedeflerini güncellemiştir. Yapılan bu çalışmalar ile birlikte üzerinde yoğunlaşılan faaliyet alanını doğru bir şekilde temsil etmesi açısından isim değişikliği gündeme gelmiştir. Bu bağlamda şirketin ismi 06.03.2006 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul ile “İstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiş ve bu isim 21.03.2006 tarihinde tescil edilmiştir.