Sürekli gelişen ve dönüşen kentsel yaşam içinde, toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi, haber ve enformasyonun sağlanması ve sunumu konusunda ileri teknolojik uygulamalara yeni bir bakış açısı getirmek, Medya AŞ’nin temel misyonudur.

Medya AŞ, topluma ait bireylerin ihtiyaç duydukları kente dair bilgi, haber ve enformasyon alanında özgün projelerle model olmayı amaçlamaktadır. İleri teknolojik kentsel uygulamaları hizmetlerine yansıtan, sektörde kalıcı üstünlükler sağlayan, ülkesinde lider, dünyaya örnek teşkil edecek bir şirket haline gelmek, Medya AŞ’nin en temel vizyonudur.

 

Kalite Politikası

Kurumumuz vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda oluşturduğu kalite yönetim sistemi ile paydaşlarıyla ilişkilerini şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda MEDYA AŞ olarak;

  • Müşterimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için zamanında ve arzu edilen nitelikte; sürekli iyileştirme ilkesi ile ulusal ve uluslararası standart ve yasal şartlara uygun ürün ve hizmet sunmayı,
  • Müşterilerin beklentilerini, toplum yararını gözeterek karşılamayı ve sürekliliğini sağlamayı,
  • İlk seferde ve her seferde doğru hizmet sunarak, müşteri memnuniyetini sağlamayı,
  • Elde edilen tecrübeyi yurt çapında ve uluslararası alanda uygulamayı,
  • Etik ilkelere önem vererek, sahip olunan saygınlık, güvenilirlik ve şeffaflığı sürekli kılmayı taahhüt eder.

Öznel kalabilmeyi başarabilen, topluma ve çevreye duyarlı, kaliteli hizmet anlayışına sahip; geleceği planlayan, verimli, mücadeleci, cesur, rekabetçi, yaratıcı, paylaşımcı, güvenilir, gerçekçi, dürüst, samimi, çalışanlarla ekip bilincini benimseyen değerler üzerine kurulu olan Medya AŞ, değerlerine bağlı kalmayı önemsemektedir.