İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin yatırım çalışmaları 1971 yılının Şubat ayında başladı. Hukuki hazırlıklar yapıldıktan sonra makine ve diğer teçhizatın ithali gerçekleştirildi. Makine montaj çalışmaları 1978 yılında bitirildi. İHE’de ekmek üretimi 26 Ağustos 1978'de başladı. Kaliteli, sağlıklı ve hesaplı hizmet... İstanbul Halk Ekmek A.Ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, İstanbul halkına daha iyi hizmet vermek ekmek fiyatlarında aşırı ve haksız uygulamaları önlemede etkin olmak maksadıyla kurulmuş bir İktisadi teşekküldür. Özellikle dar gelirli insanlarımızın, azımsanmayacak miktarda kazancının cebinde kalmasını sağlayan Halk Ekmek, bunun yanı sıra ekmek ve diğer unlu gıdaların kalite standardının oluşmasında da önemli bir misyon üstlenmektedir. İstanbul Halk Ekmek ürettiği mamullerde görüntünün yanında kalite ve temizliğe de dikkat etmektedir. Şirketimiz, bütün imkanlarını kullanarak halkımıza daha çok hizmet sunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, sürekli olarak üretim kapasitesini artırmaktadır. Edirnekapı’daki fabrikaya ilaveten 2 yeni fabrika daha kurulmuş ve böylelikle günlük üretim kapasitesi 1.7 milyon adeti aşmıştır.

İstanbul Halk Ekmek A.Ş. bilinçli tüketim yapan bir toplum oluşturmanın da gayreti içerisindedir. Zira, yapılan araştırmalara göre sadece İstanbul'da günde yaklaşık 2 milyon adet ekmek israf edilmektedir. Ekmek; emektir, alın terinin en somut karşılığıdır. Halk Ekmek insanlarımızı ekmeği israf etmeme konusunda bilinçlendirmeye yönelik yayın çalışmaları da yapmaktadır.

Bilindiği gibi, gelişmiş ülkelerde artık günlük hayatın bir parçası haline gelen internetin kullanıcı sayısı ülkemizde de sürekli artmaktadır. Halk Ekmek interneti, hizmet ettiği kitlelerle iletişim kurmak için bir araç olarak değerlendirmektedir. Şirketimizin web sitesinde, Halk Ekmek A.Ş.'nin hizmet ve faaliyetlerini tanıtan bölümlerin yanı sıra, ekmek yapımı, ekmek israfının önlenmesi gibi konularla ilgili bilgiler de bulunmaktadır. Biz, insanlarımızın daha çok fazla ve daha güzel hizmetlere layık olduğunu düşünüyoruz. Web sitemiz, halkımıza daha güzel hizmet vermemize yardımcı olacak öneri ve eleştirilerinizi şirketimize doğrudan ulaştırmanızda da bir kolaylık sağlayacaktır. Bu hizmetleri ancak sizlerle el ele, gönül gönüle çalışarak başarabileceğimizin bilincindeyiz.