1987 yılında Hüsnü M. Özyeğin tarafından kurulan Fiba Grubu, bugün ulusal ve uluslararası piyasaların saygın ve bilinirliği yüksek bir katılımcısıdır.

Fiba Grubu, finans ve finans dışı alanlarda faaliyet gösteren, marka değeri yüksek iştiraklerden oluşan bir yatırım portföyüne sahiptir.

Fiba Grubu'nun finans sektöründeki yatırımları bankacılık, leasing, faktoring, sigortacılık ve tahsili geçmiş alacakların (TGA) tahsili ve yönetimi, finans dışı yatırımları ise esas itibariyle perakendecilik, gayrimenkul yatırımları, yenilenebilir enerji ve otel yatırımlarından oluşmaktadır.

Temel değerlerimiz gelecekteki büyüme yol haritamızı şekillendiriyor:
Üstün Hizmet Kalitesi
Grubumuzun başarısı altında yatan temel neden, müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel hizmet sunma konusuna sürekli verdiğimiz önemdir.

Liderlik Ve Yetkilendirme
Bizim için en önemli unsur insan kalitesi olup, çalışanlarımıza ellerinden gelenin en iyisini yaratabilmeleri için inisiyatif alma yetkisi veririz. Bu yüzdendir ki en başarılı liderleri yine kendi grubumuzun içinden yetiştiririz.

Toplum
Birçok alanda sosyal sorumluluk projesine katılarak topluma katkıda bulunmak için elimizden geleni yapmaktayız.

Verimlilik ve Dinamizm
Çalışanlarımızın, hızlı değişen iş koşullarına uyum sağlarken dinamik olmalarını ve iş konularını ele almadaki yaklaşımlarında verimli ve etkili olmalarını beklemekteyiz.

Saygı ve Takım Çalışması
Kendimize ve başkalarına karşı saygımız sonsuzdur. Takım çalışmasını ve büyümeyi teşvik eden bir ortam yaratmak için özen göstermekteyiz.

Şeffaflık
Paydaşlarımıza karşı sorumluluk sahibiyiz ve onları etkileyebilecek eylemlerimizin, kararlarımızın, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin sorumluluğunu üstlenmekteyiz.