BİMTAŞ, 1997’den itibaren planlı ve sağlıklı kentleşmenin gereği olan alt ve üstyapı yatırımlarının gerçekleşmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine, ilçe belediyelerine, kamu ve özel kuruluşlara mühendislik, müşavirlik ve proje hizmetleri veriyor. Küresel bir merkez olma yolunda hızla ilerleyen İstanbul’un çehresini değiştirecek birçok çalışmanın altında imzası bulunan BİMTAŞ, dere ıslahlarından deniz yapılarına, enerjiden metro sistemlerine, endüstriyel tesislerden kültür merkezlerine, spor komplekslerinden park ve bahçe düzenlemelerine kadar hayatın tüm alanlarında fizibilite, etüt, proje, müşavirlik hizmetleri ile yurtiçi ve yurtdışındaki yerel yönetimlerin ve yerel yönetimlere hizmet veren özel sektörün taleplerini karşılıyor. Lazer Tarama Teknolojileri’nin mimari kültürel mirasın kayıt altına alınması maksadı ile kullanılması ve rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin üretilmesinin yanında, patenti BİMTAŞ’a ait olan “Lazer datasının 3 boyutlu proses edilerek 3 boyutlu rölöve-restitüsyon ve restorasyon proje ve katı modele dönüştürülmesi” konularında kamu ve özel sektöre hizmet vermektedir. Lazer Tarama Teknolojileri’nin bir başka uygulama sahası olan “Hava Lazer Taramalarından üretilen 3 boyutlu harita ve değişik düzeylerde kent modeli üretimi” konusunda ülkemizde hizmet veren tek merkez olma özelliğine de sahiptir. Türkiye’de ilk kez üretilen 3 boyutlu harita ve kent modeli İstanbul özelinde yapılarak Büyükşehir Belediyesi’nin kullanımına sunulmuştur.