Yaklaşık 1 milyon aracın sahibini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. 2014’ün haziran ayından 2015’in eylül ayına kadar geçen 15 aylık sürede araçların hasar kaydı tutulmadığından, hasarlı olan olmayan tüm araçlardan kesinti yapılınca Hazine, yanlış uygulama doğrultusunda trafik sigortasında fazladan alınan tutarların iadesi kararı aldı. Yaklaşık 1 milyon araç sahibine ortalama 100 lira olması planlanan iadeler bu ay itibarıyla başladı.
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden (SBM) öğrenilebilecek olan ve yaklaşık 1 milyon araç sahibini ilgilendiren trafik sigortası iadesi ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz Türkiye Sigorta Birliği  (TSB) Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu, söz konusu uygulamanın tüm trafik sigortası poliçe sahiplerini değil 18 Haziran 2014 tarihinden itibaren hasar geçmişinin tespit edilememesi nedeniyle doğru basamaktan poliçe düzenlenemeyen poliçe sahiplerini ilgilendirdiğinin altını çizdi.
TSB Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu’nun Sigortacı Gazetesi’nin sorularına verdiği cevaplar şu şekilde:

İadelerin gerekçesi nedir?
Sigorta şirketleri zorunlu trafik sigortasında sigortalı tarafından ibraz edilen belgelere ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nden alacağı hasar durum belgesine bağlı olarak sigorta sözleşmesine uygulanacak indirim ve artırım oranlarını belirlemektedir.
Gerek sigortalılarca geçmiş sigortalılık dönemine ilişkin belgelerin ibraz edilememesi gerekse Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezince tek başına T.C. Kimlik No ile bu T.C. Kimlik No’ya sahip işletenlere ait geçmiş dönemde düzenlenmiş poliçeleri sorgulayan servisin olmaması nedeniyle satış veya sair sebeplerle iptal edilmiş poliçenin varlığının sigorta şirketince tespit edilemediği poliçelerle karşılaşılmıştır. Bu kapsamda Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde tüm şirketlerin geçmiş dönemde düzenlenmiş poliçeleri sorgulamalarını sağlayan bilgi işlem alt yapısı kurulmuştur.
Söz konusu uygulama tüm trafik sigortası poliçe sahiplerini değil 18 Haziran 2014 tarihinden itibaren hasar geçmişinin tespit edilememesi nedeniyle doğru basamaktan poliçe düzenlenemeyen poliçe sahiplerini ilgilendirmektedir. Bu kapsamdaki hak sahipleri ağustos ayı başından itibaren Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin www.sbm.org.tr web adresinden sorgulanabilecektir.

Süreç nasıl işleyecek?
Kişi başına iade edilecek tutar poliçe primi ve bulunulan basamağa göre farklılık arz etmektedir. Sigorta şirketleri ilgili dönem tarifelerine göre iade rakamlarını belirleyerek 15 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla sigorta ettirenin IBAN bilgisi aracılığıyla hesabına ya da sigorta ettirene ait olduğunun ispat edilmesi kaydıyla kredi kartına yapacaktır.

İadeler vatandaşın gözünde bir güven sorunu yaşatır mı?
Yukarıda da belirtildiği üzere sigorta şirketlerinin doğru basamaktan poliçe düzenlemeleri işletenin araca ilişkin bilgileri şirkete bildirmesine ya da bu bildirim olmadığı durumlarda şirketlerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden işletenin tüm poliçelerine erişebilmeleri ile mümkündür.
Diğer taraftan hasar geçmişinin tespit edilememesi sadece prim indirimini değil, kazaya karışan işletenlerden ek prim alınmasını da engellemiştir. Sigorta şirketleri hasar geçmişi nedeniyle ek prim uygulaması gereken işletenlerden primleri tahsil etmemekte, hasarsızlık indirimine sahip işletenlere prim iadesi yaparak sorumluluğunu yerine getirmektedir. Değerlendirme yapılırken bu durumun dikkate alınması önem arz etmektedir.

GEREKLİ AKSİYONLAR ALINDI
TSB nasıl bir görev üstlenecek?
Türkiye Sigorta Birliği bu süreçte Hazine Müsteşarlığı, sigorta şirketleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi arasında koordinasyonu sağlayarak sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için gerekli aksiyonları almıştır. Diğer taraftan bankalarla görüşülerek iade sürecinin herhangi bir aksamaya yol açmayacak şekilde kurgulanması için detaylı analizler yapılmıştır.
Zorunlu trafik sigortası düzenleyen
tüm şirketlerce poliçe bazında iade tutarlar hesaplanarak ilgililere ödenecektir.

İadeleri alınmayan tutarlar ne olacak?
Zaman aşımı süresi içerisinde hak sahiplerine ulaşılamaması nedeniyle prim iadesinin gerçekleştirilememesi durumunda Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde iadesi gerçekleştirilemeyen primler Güvence Hesabı’na devredilecektir.