Enerji ve Tabii Kaynaklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı TTK Genel Müdürlüğü; kuruma bağlı müesseselerinde yerin metrelerce altından kömür çıkartan işçileri zorunlu ferdi kaza sigortası ile sigortalatacak.

“Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası” kapsamında sigorta limitleri ise kişi başı ölüm 150 bin TL, kişi başı sürekli sakatlıkta da 150 bin TL olarak belirlendi. İhale kapsamındaki sigorta süresinin 1 yıl olduğu belirtildi.

Kurumdan yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

 

“Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve müesseselerinde istihdam edilen personel için talep edilecek olan ’Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası’ 26.01.2015 tarihli ve 2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, sonradan aynı kararın 2’nci maddesinin birinci fıkrası ile 5’inci maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin karar ve 06.05.2015 tarih 29347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ’Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkındaki Tarife ve Talimatı Tebliği’ndeki şartlara göre aşağıdaki şekilde tanzim edilmiş olup poliçelerin düzenlenmesinde bu hususlara uyulacaktır. Aylık düzenlenen personel işe giriş çıkışları, ilgili aydan sonraki ay başında bildirilecek olup bu bildirimler yapılmadan ay içinde oluşacak kazalarda da bildirim yapılmış sayılacak ve sigorta şirketi kazayı reddetmeyecektir. Kurumumuz tarafından sigortacıya verilecek olan personel listelerinde, personelin görev yerinin ve/veya unvanının değişmesi halinde ayrıca bildirimde bulunulmayacak ve anlaşmazlık konusu olmayacaktır. Poliçeler, sigortalının bağlı olduğu genel müdürlük veya müesseseler adına toplu olarak yapılacaktır. Yer altı kömür madenciliği faaliyetinde bulunan söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesiste istihdam edilen, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personel için ’Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası’ yaptırılacaktır. Kişi başı ölüm 150 bin TL, kişi başı sürekli sakatlık 150 bin TL.”