Araç sahipleri vergi, rutin bakımlar, zorunlu trafik sigortası veya kas­ko derken çok ciddi meblağları ödemek zorunda kalıyorlar. Özellikle son bir yıla damgasını vuran yüksek prim ödemeli zorunlu trafik sigor­taları orta gelir kesimini ciddi anlamda zorluyor. Otomobil sahipleri için vergi, zorunlu trafik sigortası hatta rutin bakımlar olmazsa olmaz kalemler. Yani isteğe bağlı değil; yasal zorunluluk ve ihtiyaç. Araç sa­hibi isen mutlaka yaptırmak zorundasın. Ancak kaskoda durum biraz daha farklı...
Bugün milyonlarca araç sahibi "bir de kasko bedeli ödemeyeyim" diye düşünüp araçlarını büyük risklerden koruyan kaskoyu ya yaptır­mıyor ya da yaptıramıyor. Bu yüzden Türkiye'de 20.1 milyon araç bu­lunmasına karşın poliçe adedi yani kasko yapılan araç sayısı 5.5 milyo­na bile ulaşmış değil.

DAR KAPSAMLI KASKO

İşte bu ihtiyacı gören sigorta şirketleri son dönemde çok daha ucuz ancak kapsamı dar kasko poliçeleri çıkarmaya başladılar. Örneğin Anadolu Sigorta, araç sadece pert ol­duğunda onu güvence altına alan Pert Sigortası çıkardı. Euroka Sigorta ise araç sahibi hangi teminatları isterse bu­na göre içeriği ve fiyatı belirlenen esnek poliçe imkanı sağ­ladı. Buna göre örneğin ikame araç hizmeti isteyenler ek 71 TL, mini onarım hizmeti almak isteyenler ise 44 TL ödeme yaparak bu teminatları alabiliyor.
Sektörde çok yaygınlaşmamış olsa da artık daha çok ki­şinin kaskoya ulaşabilmesi için dar kapsamlı kaskolar çıka­rılıyor. Firmalar çok fiyat telaffuz etmek istemeseler de ar­tık 250 TL gibi düşük tutarlarla bile araçlar "dar kapsamlı" kaskoya kavuşuyor.
İşte, özellikle orta gelir grubu için iyi bir alternatif olması beklenen kasko seçeneklerinden bazıları...

PEŞİN HASARSIZLIK İNDİRİMİ

Eureko Sigorta müşterileri dağıtım kanallarına özel kasko ürünleri seçebiliyor. Ana dağıtım kanalı olan Garanti Bankası ile çalıştıklarını hatırlatan Eureko Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Süha Çele. "Kas­ko ürün yelpazemize baktığımızda, geniş teminat sunan ve aracın ha­sarı halinde ikame araç hizmeti sunan Arabam Garantide' paketimiz var. Ayrıca Garanti İnternet şubesinden sunulan 'Garanti Kazançlı Kasko' ürünümüz, Mart 2016 itibariyle online olarak satışa sunuldu" diyor.

Eureko Sigorta'nın ayrıca tüm teminatları içeren Kasko Plus ürünü ve ek teminatlarla/hizmetlerle genişletilmiş "Markalı Kasko" ürünü de bulunuyor. Firmanın aynı za­manda markalara göre özelleştirilmiş Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Opel, Mazda kasko ürünü de var.

Ancak bu ürünler içinde "Garanti Kazançlı Kasko" poliçesi uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Süha Çele, Ga­ranti Bankası internet şubesinden online satılan Garanti Kazançlı Kasko ürünü hakkında şu bilgiyi veriyor:

"Garanti Kazançlı Kasko paketimizde 'Çarpma-Çarpışma', 'Hırsızlık' ve 'Beklenmeyen Olaylar' paketlerin­den oluşan üç adet teminat paketi var. Bunun dışında Yedek araç ve Mini Onarım hizmetlerinden oluşan iki adet hizmet paketi ve ‘bir sene boyunca kaza yapmayacağım' sözü ve Anlaşmalı Özel Servis seçeneklerinin sunulduğu iki adet indirim paketi var. Müşterilerimiz internet üzerinden teminat başına fiyatları gö­rebiliyorlar. Bu yüzden ihtiyacı olmayan teminatlar için para harcamıyor. Aynı zamanda peşin hasarsızlık ve anlaşmalı ser­vis indirimi gibi ek özelliklerden de yararlanıp ekstra indirim kazanıyorlar. Bu sayede kasko fiyatımız, aracın modeli ve sürü­cünün özelliklerine göre değişmekle birlikte 250 TL'ye kadar inebiliyor."

Eureko Sigorta, kasko poliçelerinin fiyatını aracın ve kulla­nıcının özelliklerine göre belirliyor. Buna karşın sadece hizmet paketinde sabit fiyat uyguluyor. Örneğin ikame araç hizmet için 71 TL, mini onarım hizmeti içinse 44 TL ek prim talep edi­liyor. Süha Çele'nin verdiği bilgiye göre, Eureko Sigorta'dan kasko yaptıranların yaklaşık yarısı tüm paketleri seçerken diğer yarısı kendi ihtiyaçlarına göre farklı paket kombinasyonlarım seçiyor.

PERT'E ÖZEL SİGORTA

Anadolu Sigorta müşterilerine dört farklı içerikte kasko po­liçesi sunuyor. Şirketin sunduğu en dar kapsamlı ve aynı za­manda en uygun fiyatlı poliçe ise "Pert Kasko Sigortası". Kas­ko sigortası poliçelerinin; Dar Kasko, Kasko, Genişletilmiş Kasko ve Tam Kasko olarak dört farklı teminat kapsamı ile sunulabildiğini hatırlatan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Musa Ülken, "Sektörde genellikle 'Genişletilmiş Kasko' ürünleri sunuluyor ve tüketicilerin tercihi de bu yönde oluyor. Şirketimizde ise 'Dar Kas­ko' kapsamında aracın çarpma, çarpışma, devrilme, yanma, çalınma, deprem, terör, sel nedeniyle, tam hasara uğra­ması durumunda teminat sağlayan 'Pert Kas­ko Sigortası' ürünü var. Bu ürünümüzle araç sahipleri daha az prim ödeyerek en önemli risklerini teminat altına alabiliyor. 'Plaza Kas­ko Sigortası' ürünümüz ise 'Genişletilmiş Kasko' teminat kapsamı ile anlaşmalı yetki­li servislerde çok sayıda avantajlar sunu­yor" diyor.
Hasar durumunda herhangi bir mağduri­yetin yaşanmaması amacıyla tek bir poliçe ile maksimum teminat sağlayıp müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Musa Ül­ken, ürünlerin içerik­leri hakkında şu bilgiyi veriyor:

"Ürünlerimizde kasko sigortasının temel teminatlarından olan yan­ma, çalınma, çarpışma, çarpma, devrilme gibi riskler için güvence sağ­landığı gibi üçüncü şahıslara verilen zararlarda ekstra teminat sağla­yan 'İhtiyari Mali Mesuliyet', olası hukuksal uyuşmazlıklar sırasındaki harcamaları güvence altına alan 'Hukuksal Koruma', araçta bulunan kişiler için teminat veren 'Koltuk Ferdi Kaza' sigortaları da var. Ayrı­ca, ücretsiz çekme ve kurtarma hizmeti sunan 'Anadolu Hizmet' ve 'Anadolu Mini Onarım Hizmeti' kasko sigortası ürünlerimizle alınabi­lecek ilave hizmetlerdir."

Musa Ülken'in verdiği bilgiye göre, hali ha­zırda Anadolu Sigorta'nın en uygun fiyatlı kas­ko ürünü Pert Kasko Sigortası.

TERÖR, PRİMİ YÜZDE 4 YÜKSELTİYOR

Mapfre Genel Sigorta, kasko poliçesi yaptır­mak isteyen müşterilerine çok sayıda seçenek sunuyor. Ancak sunulan seçenekler içinde te­melde iki farklı başlık bulunuyor. Bunlardan ilki teminat yapısında sağlanabilecek genişletme veya daraltmalar. Ör­neğin deprem, fırtına, dolu zararları, sel, su baskını zararları, özel eş­yalara gelecek zararlar vb. gibi talepler. İkinci temel fark ise hizmet su­numunda fark yaratan ürün alternatifleri. Başka ifadeyle standart kas­ko ürünleri ve "KaskoJet" ürünü arasında oluşan farklılıklar.

Kasko poliçesi satın alanlara çok sayıda seç­me hakkı tanıdıklarım söyleyen Mapfre Genel Sigorta Oto Sigortaları Direktörü Sadık Yük­sel, sözlerini şöyle sürdürüyor:
"Teminat yapısı olarak baktığımızda Genişletilmiş Kasko ürünü kişinin isteğine göre her tip riski sigortalıyor. Genişletilmiş Kasko dışında sigortalımız ayrıca KaskoJet ürününü de tercih edebiliyor. Burada fiyat avantajının yanı sıra yapılan onarımların araç satılıncaya dek şirketimizin garantisi altında olması, herhangi bir hasarda onarım süresi kadar ikame araç tahsisi, hasara maruz kalan aracın sigortalıdan 'vale' ile teslim alınması ve onarım sonrası ikametgahına teslimi ve hasarsızlık koruma gibi seçeneklere sahip oluyor."

Mapfre Genel Sigorta'dan kasko poliçesi alanlar tercihlerine göre farklı fiyatlar ödüyorlar. Yüksel'in verdiği bilgiye göre, rayiç değeri or­talama 50 bin TL olan bir araç için örneğin deprem teminatı yüzde 10, terör yüzde 4, orijinal anahtarla yapılacak hırsızlık hasarları yüzde 4. sürücü ve yolcuların ferdi kaza sigortası yüzde 2, yüksek hadli ihtiyari mali sorumluluk sigortası yüzde 7, acil yardım hizmeti yüzde 9 oranında prim tutarına etki ya­pıyor. Ayrıca araç bedelinin belirli oranlarına kadar örneğin araç rayiç bedelinin yüzde 2'si, 3'ü veya yüzde 5'i gibi oranlarda oluşan hasara iştirak etmek istediklerinde belirleyecekleri miktara göre prim tutarından yüzde 15'den baş­layan indirimler yapılıyor. Öte yandan, Mapfre Genel Sigorta müşterilerinin tamamına yakını geniş teminatlar içeren poliçeler satın alıyor. (Esin Çetinel/Para Dergisi)

Hemen Teklif Almak için yapmanız gereken çok kolay. Hızlı Teklif butonumuzdan veya 0212 505 55 36 numaralı irtibat numaramızdan bize ulaşabilirisiniz.