Acentelerin KOSGEB destekleri kapsamına alınması konusundaki Bakanlar Kurulu kararı 31 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Bunun sonucunda, acenteler de artık KOBİ sayılacak ve devletin sağladığı birçok destekten faydalanabilecek.
KOSGEB, yani Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, KOBİ’lere birçok konuda geri ödemesiz ya da geri ödemeli olarak finansman sağlıyor. Bu destekler arasında şunlar bulunuyor:
*  TEKNOPAZAR, yani Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
* Endüstriyel Uygulama Programı
* Ar-Ge ve İnovasyon Programı
* KOBİGEL, yani KOBİ Gelişim Destek Programı
* Girişimcilik Destek Programı
* Genel Destek Programı
* İşbirliği Güçbirliği Destek Programı
* Tematik Proje Destek Programı
* KOBİ Proje Destek Programı
* Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
* KOSGEB Laboratuvar Desteği
* Kredi Faiz Desteği
* Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

EN AZ BEŞ ACENTE
Yukarıdakiler arasında sigorta acentelerinin faydalanabileceği birçok destek de bulunuyor. Bunlardan en önemlisi olan İşbirliği Güçbirliği Programı, KOBİ’lerin ve dolayısıyla acentelerin de işlerini birleştirmesine verilen destekleri esas alıyor. Bu kapsamda proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olabiliyor, işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dahil olabiliyor ya da işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşebiliyor. Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacıyla en az beş işletmenin bir araya gelmesi şartı aranıyor.
Bu program kapsamında bir araya gelen beş acente, projeleri onaylanırsa 300 bin liraya kadar geri ödemesiz destek alabilecek. Ayrıca 700 bin liraya kadar kredi imkanı da olacak.

DİĞER UYGUN PROGRAMLAR
Bir diğer destek olan KOBİGEL ile acenteler rekabet güçlerini ve katma değeri yükseltmek için hazırlayacakları projelere destek bulabilirler. Bu kapsamda 300 bin liraya kadar geri ödemesiz, 700 bin liraya kadar geri ödemeli finansman alabilirler.
KOBİ Proje Destek Programı ile de üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunulan projelere destek sağlanıyor. Bu program, işletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirilmesini ve projelendirilen maliyetlerin desteklenmesini amaçlıyor. Acentelerin yararlanabileceği programlar arasında bu program da yer alıyor.
Genel Destek Programı ile acenteler, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Tanıtım Desteği, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Belgelendirme Desteği, Bağımsız Denetim Desteği, Gönüllü Uzmanlık Desteği ve Lojistik Desteği’nden yararlanabilir.
Acentelerin yararlanabileceği bir diğer destek de Kredi Faiz Desteği. Bu programla, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları ve uluslararası düzeyde rekabet etmeleri için KOSGEB tarafından uygun koşullarda finansal destek temin ediliyor.
Tematik Proje Desteği’yle de KOSGEB’in internet sitesinde yayınlanan Tematik Proje Teklif Çağrısı üzerine geliştirilen projelere destek sağlanıyor. Desteklenecek projelerin, proje sonuçlarından yararlanabilecek işletme sayısının büyüklüğü, ilin ve/veya bölgenin öncelikli geçim kaynakları, yeni girişimci potansiyeli, bölgede oluşturulacak istihdam ve pazara giriş imkânlarının sunulması, insan kaynaklarının geliştirilmesi, çevre ve enerji verimliliği, iş güvenliği, teknik mevzuat gibi hususlar gözetilerek işletmelerin ve/veya girişimciliğin geliştirilmesi için hazırlanması gerekiyor.
Girişimcilik Destek Programı da acentelerin işine yarayabilecek bir diğer program. Program kapsamında işletmelere girişimcilik eğitimleri ve iş geliştirme destekleri sunuluyor.


TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Üyesi Emin Gemici: KOSGEB’in “İşbirliği Güçbirliği” destekleri acentelerin kazancını artırır

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Üyesi Emin Gemici, acentelerin yarı kamu hizmeti veren bir meslek grubu olduğunu söyledi. Buradan hareketle, acentelerin KOBİ kapsamına alınmalarının çok yerinde bir karar olduğunu dile getiren Emin Gemici, “Acenteler bundan böyle KOSGEB destek programlarının birçoğundan istifade ederek ölçek ekonomisine uygun yeni kurumsal oluşumlar yaratarak gider kontrolü, satış ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık vererek rekabet güçlerini artırabileceklerdir” dedi.
Yaklaşık 7–8 yıldır bu konunun TOBB SAİK’in gündeminde olduğunu hatırlatan Gemici, “İlk seçildiği günden bu yana İcra Komitesi bu konuyu her platformda dile getirdi. 7 Şubat 2017’de TOBB’da düzenlenen Türkiye Sektörel Şûrası’nda acentelerin isteği olarak Cumhurbaşkanı’ndan talep edildi. Bunun sonucunda 10 Şubat 2017’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü basın toplantısında acentelerin KOBİ kapsamına alınacağı müjdesini verdi. Bu süreçte hep yanımızda olan ve bize desteğini esirgemeyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na şükranlarımızı sunarız. Hem Sigortacı Gazetesi’nde hem de katıldığımız bütün toplantılarda bu konuyu sürekli dile getirdiğimiz için meslektaşlarımızın bu konudan haberdar olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tüm acentelerimizin bu desteklerden yararlanacağına inanıyorum” diye konuştu.
Acentelerin en çok hangi desteklerden yararlanacağını da sorduğumuz Emin Gemici, şu cevabı verdi: “Ar-Ge ve İnovasyon, İşbirliği Güçbirliği, Genel Destekler ve yeni girişimci destekleri, acentelerimizin yararlanabileceğini düşündüğümüz desteklerdir. Özellikle İşbirliği Güçbirliği destekleri programı sayesinde birçok küçük acente bir araya gelerek masraflarını minimize edecektir. Programla acentelerin satış ve pazarlama çalışmalarına ağırlık vererek portföylerini büyütme ve daha çok kazanç sağlama olanağına kavuşacaklarını düşünüyoruz.”


Sigorta Brokerleri Derneği Başkanı Mehmet Genç: İsabetli bir gelişme oldu

Sigorta Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Genç, sigorta aracılarının KOSGEB desteği kapsamına alınmasının son derece olumlu ve isabetli bir gelişme olduğunu dile getirdi. KOSGEB kapsamında verilen desteklerin hafife alınacak bir yanı olmadığını kaydeden Genç, bu desteklerin projesi olanlar için oldukça faydalı olduğunu belirtti. Genç ayrıca, brokerlerin piyasadaki konumu ve kapasitesinin, KOSGEB bünyesindeki KOBİ Proje Destek Programı, Genel Destek Programı ve Tematik Proje Destek Programı’ndan faydalanmaya müsait olduğunu söyledi.