Koru Mutuel Sigorta

Sigorta sektöründe deneyimli bir ekibin bir araya gelerek kurduğu Koru Mütüel Sigorta, kısa sürede önemli bir iş hacmine ulaşmış Türkiye’nin ilk sigorta kooperatifidir.
Kooperatif kavramının en önemli dinamiklerinden biri olan paylaşımı, sigortacılığın temelini oluşturan risk yönetimi ile birleştirip, poliçe sahiplerini birer ortak olarak sisteme dahil eden Koru Mütüel Sigorta, bu yolla çok önemli bir sigortacılık açığını ortadan kaldırmaktadır. Riskin paylaşımı, sistemin ortağı olan her bir poliçe sahibini çok güvenli bir yapıya dahil etmekte, ortaklar aynı zamanda sahibi oldukları bu dev yapının gelişiminden ve güvencesinden yararlanmaktadır.
Sigorta kooperatifi kavramını ülkemize taşıyan Koru Mütüel Sigorta’nın faaliyetleri, başta kooperatifler, sendikalar, dernek ve vakıflar olmak üzere geniş tabanlı bir ortak ağına hızla yayılmaktadır. 2011 Ağustosunda ilk poliçesini düzenlemesinden bir yıl sonra Koru Mütüel Sigortanın ortak sayısı 100.000’i aşmıştır.

Diğer sigorta şirketleriyle aynı ürün portföyüne ve hizmet skalasına sahip olan Koru Mütüel Sigorta, çok önemli bir farklılık yaratarak, sigortalılarını, aynı zamanda kooperatif ortağı olduklarından, elde edilen gelir gider farkından pay alma şansına sahip kılmıştır.
​1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren poliçe sahibi sigortalılarımızın Kooperatifimize ortak olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Bundan böyle ortak olmadan Kooperatifimizden poliçe alınabilecektir.
Koru Sigorta