Quick Sigorta

 • Quick Sigorta A.Ş., dijital satış kanalı, yurt çapında acente ve broker ağı ile hayat dışındaki tüm branşlarda, Zorunlu Trafik Sigortası, Kasko, Yangın Sigortası, Nakliyat Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası gibi ürünleriyle faaliyet göstermekte ve müşterilerinin sigorta ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

 • %100 Yerli Sermaye

 • Quick Sigorta A.Ş., 50 Milyon TL sermaye ile kurulmuş %100 Yerli bir şirkettir.

 • Quick Sigorta A.Ş., T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 6 Nisan 2017 tarih ve 9716 sayılı onaya istinaden hayat-dışı sigorta branşlarında aldığı ruhsat ile faaliyet göstermektedir.

 • Faaliyet Gösterilen Branşlar

 • Kaza
  Hastalık - Sağlık
  Kara Araçları
  Raylı Araçlar
  Hava Araçları
  Su Araçları
  Nakliyat
  Yangın ve Doğal Afetler
  Genel Zararlar
  Kara Araçları Sorumluluk
  Hava Araçları Sorumluluk
  Su Araçları Sorumluluk
  Genel Sorumluluk
  Kredi
  Kefalet
  Finansal Kayıplar
  Hukuksal Koruma
  Destek

 • Kurumsal Değerlerimiz / Temel Değerlerimiz

 • Quick Sigorta; birey ve kurumların risklerini güvence altına alırken aynı zamanda kişlerin, toplumun ve kurumların, herhangi bir hasar durumu yaşamaması için, risklerini önlemeye yönelik her türlü sosyal ve eğitim faaliyetlerini şeklen değil, iş planının bir parçası olarak gerçekleştirir. Quick Sigorta; bireyler ve kurumlarla olan ilişkilerini salt poliçe şartları ve iş ilişkisi üzerinden yürütmez, hasar-zarar ve diğer benzeri durumlarda kişi ve kurumların yanında güvenilir bir dost ve arkadaş olarak yer alır. Müşterilerimizi tanımak ve onlara en iyiyi en kolay yoldan sunmak. Sektörde yeni hizmetler konusunda öncü olmak. Her zaman daha iyi hizmet ve en uygun ürünleri sunmak için heyecan ve istekle çalışmak. Faaliyette bulunduğumuz çevre ve sektörün gelişimine daima katkı sağlamak. Sektörün tüm tarafları ile en etkin şekilde iletişim içinde olmak ve toplum ve bireylerin gelişimine katkıda bulunacak olan projelerde yer almak.

Quick Sigorta