Dubai Starr Sigorta

5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre Hayat Dışı sigorta branşlarında faaliyette bulunmak üzere 07.05.2008 tarihinde tescil edilen Şirketimiz yaklaşık 5 yıl boyunca sektörde varlığını sürdürmüştür. Şirketimiz, Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğe göre; tüm alt branşlar dahil olmak üzere Kaza, Hastalık/Sağlık, Kara Araçları, Raylı Araçlar, Hava Araçları, Su Araçları, Nakliyat, Yangın ve Doğal Afetler, Genel Zararlar, Kara Araçları Sorumluluk, Hava Araçları Sorumluluk, Su Araçları Sorumluluk, Genel Sorumluluk, Kredi, Emniyeti Suistimal, Finansal Kayıplar, Hukuksal Koruma ve Destek branşlarının tümünde faaliyet göstermek için, 07.07.2008 Tarihinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ne ruhsat başvurusunda bulunmuş, 27.10.2008 Tarihinde de ise faaliyet ruhsatı almıştır.

Şirketin ortaklık yapısı 13.08.2012 Tarihinde değişmiş, %51 Oman Insurance Company (P.S.C) ve % 49 Starr Insurance & Reinsurance Limited grupları ile yoluna devam etme kararı almıştır. 08.01.2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda alınan karar ile Şirketin ismi “Dubai Starr Sigorta A.Ş.” olarak değişmiş, 10.01.2013 Tarihinde ise yeni ismi ve yeni logosu tescil edilmiştir. Dubai Starr Sigorta A.Ş., Oman Insurance Company (P.S.C.) ve Starr Insurance & Reinsurance Limited tarafından ortaklaşa sahip olunan bir Türk sigorta şirketidir.

Dubai Starr Sigorta A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü İstanbul’da bulunmaktadır. Bölge Yönetmenlikleri 3 büyük ilde teşkilatlanmıştır. Genel Müdürlükten sonra en yüksek paya sahip olan Orta Anadolu Bölge Yönetmenliği Ankara’da, Ege Bölge Yönetmenliği İzmir’de ve Marmara Bölge Yönetmenliği Bursa’da olmak üzere 3 bölgede sigortalılarımıza hizmet vermektedir.

Şirketimizin prim üretimi; Acenteler, Brokerler ve Direkt Müşteriler olmak üzere çeşitli kanallardan sağlanmaktadır. Dağıtım kanallarımız elementer sigorta primi üreten sektörün geneline uygun bir şeklide yapılanmıştır.

Dubai Sigorta